פיני השחזה

1A1W אופן ציר

אופן ציר להשחזה פנימית


1A8W אופן ציר

אופן ציר להשחזה פנימית