אופני יהלום ובורזון

1A1 אופן השחזה היקפי

אופן השחזה היקפי ישר

1FF1 אופן רדיוס

אופן רדיוס

1L1 אופן השחזה היקפי

אופן השחזה היקפי ישר

4A2 אופן צלחת

אופן צלחת לשימוש כללי

4BT9 אופן צלחת

אופן צלחת לשימושים מיוחדים

4ET9 אופן צלחת

אופן צלחת לשימושים מיוחדים

6A2 אופן כוס ישר

אופן כוס ישר

6A9 אופן כוס ישר

אופן כוס ישר

9A3 אופן דו צדדי

אופן דו צדדי

11A2 אופן כוס משופע

אופן כוס משופע

11V9 אופן כוס קוני

אופן כוס קוני

12A2 אופן צלחת אופן צלחת
12A2D אופן צלחת עמוק

אופן צלחת עמוק

12A9 אופן צלחת היקפי

אופן צלחת היקפי

12C2 אופן צלחת משולב

אופן צלחת משולב

12V2 אופן צלחת זוויתי

אופן צלחת זוויתי

12V9 אופן צלחת קוני

אופן צלחת קוני

14A1 אופן השחזה היקפי

אופן השחזה היקפי

14E6Q אופן השחזה בהזמנה מיוחדת

אופן השחזה בהזמנה מיוחדת

14EE1 אופן השחזה דו-זוויתי

אופן השחזה דו-זוויתי

14F1 אופן פרופיל

אופן פרופיל

14U1 אופן השחזה היקפי משולב

אופן השחזה היקפי משולב